นโยบายความเป็นส่วนตัว - Privacy Policy

เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ kickapoogold.net ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่าน และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างดีที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว และสิทธิของท่านในฐานะผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายแหล่ง รวมถึง:

 • เมื่อท่านสมัครสมาชิกเว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อท่านติดต่อเรา

ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมอาจรวมถึง:

 • ชื่อ
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการชำระเงิน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้บริการแก่ท่าน
 • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อส่งการแจ้งเตือนและข้อเสนอพิเศษแก่ท่าน
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน
 • เพื่อปกป้องเว็บไซต์ของเรา

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก เว้นแต่:

 • ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน
 • เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

สิทธิของท่านในฐานะผู้ใช้งาน

ท่านมีสิทธิดังนี้:

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ขอแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการรายอื่น

การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราที่หน้าเว็บไซต์ สล็อตเว็บตรง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความจำเป็น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ของเรา